روند نزولی برخورداری از «مسکن مقرون به صرفه» در تهران

79 درصد خانواده‌های تهرانی در سال 1398 از مسکن مقرون به صرفه برخوردار نبوده‌اند؛ به این معنی که سهم مسکن از هزینه‌های‌شان بیش از 30 درصد بوده است. با افزایش متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی به حدود 48 میلیون تومان در آذر ماه سال 1401، میزان عدم برخورداری از مسکن مقرون به صرفه افزایش یافته است. در سال 1401 کمترین معاملات مسکن مربوط به مناطق جنوبی تهران بوده است که نشان می‌دهد ساکنان این مناطق در تامین مسکن مشکلات بیشتری دارند.