چین چگونه در تولید پروپیلن خودکفا شد؟

چین بیش از ۳۰ هزار شرکت را در راستای توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز فعال کرده و موجب ورود شرکت‌های صنایع پایین‌دستی به حلقه‌های بالاتر شده است. این کشور از طریق ابزارهایی همچون یارانه خوراک، مشوق‌ها‌ی مالیاتی و افزایش تعرفه واردات، واحدهای MTO/MTP و CTO را توسعه داده است تا در تولید پروپیلن خودکفا باشد. چین در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده محصولات زنجیره ارزش پروپیلن جهان است.