زیان ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مزارع مرغ مادر با حذف بی‌برنامه ارز ترجیحی

محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه، ضمن اشاره به زیان 3000 میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه یک روزه پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: با تغییر شرایط عرضه و تقاضا بدلیل کاهش مصرف، مرغداران دچار زیان شده‌اند که این مسئله بتدریج باعث حذف گله‌های‌مادر و کاهش تولید گوشت مرغ خواهد شد. دولت برای مدیریت وضعیت کنونی باید ضمن حمایت از مرغداران، اقدام به ارائه کالابرگ الکترونیکی جهت مدیریت مصرف مردم کند.