هند سازوکار تسویه تجارت جهانی با ارز ملی ایجاد می‌کند

بانک مرکزی هند با هدف ارتقای صادرات و تسهیل واردات، سازوکار جدیدی را برای استفاده از ارز ملی خود در تسویه حساب‌های تجاری بین‌المللی معرفی کرد. کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و اروپا و تسهیل تجارت با کشورهای تحت تحریم مانند روسیه و ایران مهمترین هدف هند از این اقدام عنوان شده است.