چرا مدیریت تولید و تجارت باید به صورت متمرکز انجام شود؟

تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وظایف بازرگانی و تولیدی، نه تنها به مدیریت بهتر قیمت کالاها در کشور منجر نمی‌شود، بلکه مسیر افزایش واردات را تسهیل می‌کند که نتیجه آن تضعیف بیشتر بخش تولید و دامنه دار تر شدن افزایش قیمت‌ها در بلندمدت است. سیاستگذاری برای تولید محصولات، توسعه صنایع تبدیلی، تامین نهاده‌ها و صادرات باید در یک افق مشترک و به صورت متمرکز انجام شود.