زیان انباشته بانک آینده به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسید

بر اساس صورت‌های مالی 12 ماهه 1400 بانک آینده، زیان انباشته این بانک به بیش از 95 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک آینده در 3 ماهه پایانی سال 1400 به طور میانگین در هر روز 145 میلیارد تومان بر زیان انباشته خود افزوده است.