۶ بانک خصوصی با بیشترین زیان انباشته

بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده در سامانه کدال سازمان بورس، 6 بانک خصوصی آینده، سرمایه، شهر، ایران زمین، پارسیان و دی، بیشترین زیان انباشته را ثبت کرده‌اند که در مجموع به نزدیک 180 هزار میلیارد تومان می‌رسد.