نشست بنگاه داری بانک ها ؛ وضع موجود، چالش‌ها و فرصت‌ها

نشست «بنگاه داری بانک ها ؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها»، روز 16 بهمن ماه با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد.