نشست بررسی ابعاد سیاست پولی مسکن مهر

نشست «بررسی ابعاد سیاست پولی مسکن مهر»، روز 12 بهمن با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.