آرامکوی عربستان تولید محصولات پتروشیمی را ۲ برابر می‌کند

شرکت های بزرگ نفتی جهان، از جمله آرمکو عربستان قصد دارند در دهه های آتی بیشترین درآمد خود را نه از راه خام‌فروشی نفت خام، بلکه از مسیر فرآوری و تبدیل آن به محصولات ارزشمندی چون پلاستیک ها بدست آورند. آرمکو برای رسیدن به این مقصود چشم انداز 22 ساله ای در نظر گرفته است و قصد دارد تا سال 2040 به رهبر بازار پتروشیمی جهان تبدیل شود.