۵ عامل اصلی توقف طرح‌های پتروشیمی

با توجه به وضعیت طرح های متوقف شده پتروشیمی در کشور، باید در تصویب طرح های جدید به گونه ای عمل شود که خطاهای گذشته تکرار نشود. پیش از تصویب و اجرای یک طرح، می توان با بررسی 5 عامل نسبت به وضعیت آن بررسی های لازم را داشت تا تصمیمی اتخاذ گردد که به منافع ملی ضربه نزند.