نتایج رتبه‌بندی دستگاه‌ها در «اقتصاد مقاومتی» اعلام شد

در اولین ارزیابی رسمی منتشر شده در خصوص عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 10 دستگاه منتخب رتبه بندی شدند. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی با نمره 43.4 در صدر رتبه‌بندی قرار گرفت. همچنین میانگین نمره‌های دستگاه‌های منتخب 18.3 از 100 شده است.