نمره وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی ۱۵.۲ از ۱۰۰ است

وزارت راه و شهرسازی در تعریف پروژه های اقتصاد مقاومتی، به اولویت های مهمی از جمله رونق بخش مسکن توجه نکرده است؛ بررسی و ارزیابی این پروژه ها و تطبیق آن با «اقدامات جهشی و اولویت دار» نشان می دهد که نمره این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی 15.2 از 100 است.