وزارت کشاورزی شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره ۴۳.۴ از ۱۰۰

بر اساس بررسی های انجام شده در خصوص میزان انطباق پروژه های دستگاه ها با اقتصاد مقاومتی، وزارت جهاد کشاورزی با نمره 43.4 از 100 در رتبه اول قرار گرفته است. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان 43.4 درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.