پیشنهاد «۴ اقدام جهشی و اولویت‌دار» اقتصاد مقاومتی به وزارت خارجه

بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور خارجه در سال جاری پروژه ای برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار ندارد؛ این درحالیست که این وزارتخانه نقشی کلیدی در تقویت برونگرایی اقتصاد از طریق دیپلماسی اقتصادی دارد. بر اساس چالش ها و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت امور خارجه، 4 اقدام جهشی و اولویت دار پیشنهاد شده که ضروری است به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد.