تاریخچه طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی در کشور

کلیدواژه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در کشور در سال 1389 توسط رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای مطرح شد. پس از آن فعالیت ها در این خصوص توسط گروه های مختلف رسمی و غیررسمی آغاز شد؛ امروز پس از حدود 7 سال، این مهم به گفتمان اصلی کشور در حوزه اقتصاد و رویکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و مورد اجماع مسئولین و کارشناسان قرار گرفته است.