پرمصرف‌ها ۹۰۰ هزار تومان و کم‌‌مصرف‌ها ۱۴۰ هزارتومان یارانه پنهان برق دریافت می‌کنند

اساس نظام تعرفه گذاری در حوزه برق به گونه‌ای است که هر چقدر مصرف مشترکین بیشتر باشد، میزان یارانه پنهانی که دولت بابت آنها پرداخت می‌کند نیز بیشتر خواهد بود. این نحوه تعرفه گذاری موجب شده مشترکین پرمصرف برق شش برابر بیشتر از کم‌مصرف‌ها یارانه بگیرند.