بسته سیاستی «مسیر دولت چهاردهم» منتشر شد

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری انتخابات 1403، یک بسته سیاستی تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» شامل کلان ایده حکمرانی، 10 مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن منتشر کرد تا از این طریق، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. این اندیشکده از فعالان فضای حکمرانی کشور برای گفتگو در این چارچوب، کمک به طرح مسائل اولویت‌دار و در نهایت انتخاب متناسب‌ترین گزینه برای اداره کشور در 4 سال پیش رو دعوت به عمل آورده است.