«قیمت گاز» اهرم توسعه صنعتی در جنوب غرب آسیا

طی چند سال اخیر، سیاست‌گذاران در کشورهای جهان نگرش خود را به این سمت معطوف کرده‌اند که بتوانند از گاز طبیعی هم‌راستا با سیاست‌های توسعه صنعتی خود استفاده نمایند. به عنوان نمونه کشورهای جنوب غرب آسیا نظیر عربستان و قطر از قیمت‌گذاری هدفمند گاز طبیعی در راستای افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی استفاده می‌کنند.