سپرده‌ اشخاص حقوقی اهرم فشار برای دریافت تسهیلات

باوجود محدودیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها که توسط سیاست کنترل ترازنامه اتفاق افتاده است، برخی شرکت‌ها توانسته‌اند سهم خود را از تسهیلات افزایش دهند؛ تعدادی از آن‌ها دارای سپرده‌های کلان نزد بانک‌ها هستند که می‌توانند از سپرده‌‌های خود به عنوان اهرم فشاری بر بانک برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. شرکت فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی نوری، پتروشیمی مارون، پتروشیمی فن آوران و مواد غذایی کورش از جمله شرکت‌هایی هستند که پس از کنترل ترازنامه با کاهش رشد تسهیلات مواجه نشده‌اند؛ این شرکت‌ها همگی دارای سپرده‌های کلان هستند و بعضا بیشتر از میزان تسهیلات اخذ شده، سپرده نزد بانک‌ها دارند.