تنوع بخشی به مبادی واردات غذا از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری

علیرضا پیمان‌پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، ضمن اشاره به اینکه بخش زیادی از زمان و هزینه وزارت کشاورزی صرف تامین نیازهای روزمره کشور می‌شود، افزود: تنوع بخشی به مبادی واردات غذای اساسی از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری، یک ضرورت مسلم است و با رفع چالش‌ها در حال حرکت در این جهت هستیم.