کاهش هزینه واردات غذای اساسی با انطباق نقشه ارزی و تجاری

مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، شیوه فعلی تامین غذای اساسی را بسیار پر هزینه دانست و افزود: خرید محصولات بدون واسطه تجاری و در فصل کاهش قیمت‌ها، حذف واسطه‌های مالی شبکه تراستی، استفاده از سازِکارهای مالی بین بانکی همچون اعتبار اسنادی و جلوگیری از دموراژ کالاها با تخصیص به موقع ارز، متوقف بر رفع تحریم نیست و انطباق نقشه ارزی و تجاری بخشی از این مشکلات را برطرف می‌کند.