اهمیت نقش‌آفرینی خزانه‌داری بانک مرکزی در انطباق نقشه ارزی و تجاری

مصطفی موفق پژوهشگر بانکداری بین‌الملل، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر ضرورت احیای نظام پرداخت ارزی رسمی به عنوان پیش‌نیاز انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور افزود: این به تنهایی کافی نیست و برای تجهیز منابع صادرات جهت واردات کالای اساسی، باید مسئله نرخ خرید ارز بخش خصوصی حل شود. در کوتاه مدّت بانک مرکزی با عملیات خزانه‌داری می‌تواند منابع ارزی صادرات را صرف واردات غذای اساسی کند و ارز جایگزین در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در بلندمدت، پرداخت یارانه غذای اساسی باید از نرخ ارز به نقطه خرید مصرف کننده منتقل شود.