تنوع روش‌های پرداخت خارجی به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود

حمیدرضا معبودی پژوهشگر بانکداری بین‌الملل، در نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران»، ضمن اشاره به کاهش هزینه مبادلات خارجی ایران در طول سال‌های اخیر، گفت: باید به دنبال متنوع کردن روش‌های پرداخت و نقل و انتقال باشیم و ایجاد نظام پرداخت رسمی نیز یک گام رو به جلو در این مسیر است.