همه نیازهای ارزی مشروع باید در بازار رسمی پاسخ داده شود

حسین عطااللهی کارشناس اقتصادی، در نشست «بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران»، هدف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران را احیای مرجعیت بازار رسمی ارز عنوان کرد و افزود: پاسخگویی به همه نیازهای ارزی مشروع از کانال‌های رسمی و مهار تقاضا برای خروج سرمایه، قاچاق و حفظ ارزش دارایی، لازمه تحقق این مرجعیت است.