خلا ابزارهای حکمرانی پولی دلیل اصلی مرجع نبودن بازار رسمی ارز

محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، در نشست «بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران»، گفت: در نبود ابزارهای حکمرانی همچون رصد تراکنش‌های بانکی و نظام جامع اعتبارسنجی، تقاضای خروج سرمایه، قاچاق و حفظ ارزش دارایی به بازار ارز اضافه شده و این بازار را از کارایی انداخته، بازار غیر رسمی را به لنگر انتظارات تورمی تبدیل کرده و مرجعیت بخشی به بازار رسمی ارز را ناممکن کرده است. در چنین شرایطی و با وجود تحریم‌های مالی، سازِکار عرضه و تقاضا نباید مرجع تعیین نرخ ارز باشد و ایران چاره‌ای جز اتخاذ سیاست ترجیحی در بازار ارز ندارد.