«وثیقه‌گذاری رمزارزها» خرید اعتباری کالاهای وارداتی را ممکن می‌کند

محمد جلال دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور»، استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها در تسهیل تجارت خارجی کشور را نقطه شروع مطلوبی برای به رسمیت شناختن این حوزه عنوان کرد و افزود: در صورت وثیقه‌گذاری رمزارزهای ایران نزد مبادی وارداتی، امکان خرید اعتباری کالاهای وارداتی فراهم می‌شود و خلا استفاده از اعتبار اسنادی (LC) در مبادلات خارجی ایران در شرایط تحریم پوشش داده می‌شود.