بیش از ۲۰ نهاد با پدیده رمزارزها درگیر هستند

محسن رضایی صدرآبادی دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها، در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور»، ضمن برشمردن فرصت‌های متعدد ایران در حوزه رمزارزها، گفت: بیش از 20 نهاد کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت با این پدیده درگیر هستند و نهادسازی برای مواجهه مطلوب با آن ضروری است.