محدود کردن پلتفرم‌های داخلی رمزارزها به فرار سرمایه منجر می‌شود

عباس آشتیانی کارشناس حوزه بلاکچین، در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور»، انتقال دارایی‌های مردم از پلتفرم‌های داخلی رمزارزها به نمونه‌های خارجی را مصداق فرار سرمایه دانست و افزود: سیاستگذاری برای این حوزه باید به نحوی باشد که ضمن ایجاد شفافیت و جلوگیری از تقلب و تخلف، به توسعه کسب‌وکارهای داخلی و محدودسازی پلتفرم‌های خارجی و زیرزمینی منجر شود.