رسمیت بخشیدن به پدیده رمزارزها و رمزدارایی‌ها اجتناب ناپذیر است

سامان قاسمی مدیر گروه بازارهای مالی پژوهشکده امور اقتصادی، در نشست «سیاستگذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور»، رسمیت بخشیدن به پدیده رمزارزها و رمزدارایی‌ها را اجتناب ناپذیر ارزیابی کرد و افزود: اگر به صورت فعالانه این پدیده را به رسمیت بشناسیم و برای آن قاعده‌گذاری کنیم امکان استفاده از فرصت‌های آن فراهم می‌شود، ولی اگر به موقع وارد عمل نشویم، تهدیدهای بالقوه آن به مرور زمان تشدید می‌شود.