«توانمندی در مدیریت انتظارات» هدف اصلی حکمرانی ارزی مطلوب

علی حسین نبی زاده عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلا، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، هدف اصلی حکمرانی ارزی مطلوب را ایجاد توانمندی در حاکمیت برای شکل دهی به انتظارات در بازار ارز عنوان کرد و افزود: تصویب بودجه ارزی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در حکمرانی ارزی می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.