درآمد ۲۴۰۰ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی تنها از ۲۰ شرکت صنعتی

درآمد اتاق بازرگانی تنها از 20 شرکت صنعتی در سال 1402 بالغ بر 2400 میلیارد تومان برآورد می‌شود. این نهاد سالانه مبالغ کلانی را تحت عناوین مختلف از شرکت‌های تولیدی و صادراتی و دارندگان کارت بازرگانی دریافت و به صورت کاملا غیرشفاف هزینه می‌کند. با توجه به اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی مبنای قانونی دارد، انتظار می‌رود میزان و کیفیت هزینه‌کرد آن توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه 1403 شفاف شود.