نرخ ارز نباید در شوک‌های اقتصادی با نوسانات پردامنه مواجه شود

سید محمدرضا موسوی کارشناس حوزه پولی و بانکی، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، تعبیر صحیح از سیاست تثبیت را ایجاد ثبات در نرخ ارز در برابر شوک‌های اقتصادی داخلی و خارجی و جلوگیری نوسانات پردامنه دانست و افزود: بانک مرکزی باید عوامل بلندمدت ایجاد شوک در بازار ارز را شناسایی و اقدامات لازم برای بی اثر کردن آن‌ها را در دستورکار قرار دهد.