پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز باید هدف اصلی بانک مرکزی باشد

مهدی نوری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، ضمن تاکید بر اینکه پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز باید هدف اصلی بانک مرکزی باشد، افزود: رفع ناترازی‌های اقتصاد ایران پیش‌نیاز مهم تحقق اهداف سیاست تثبیت است که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد و باید مجموعه اقتصادی دولت و حاکمیت در این راستا گام بردارند.