رفع تعهد ارزی نباید برای همه گروه‌های کالایی یکسان اجرا شود

احمد معروف‌خانی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، ضمن انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، گفت: این سیاست نباید برای همه گروه‌های کالایی به یک شکل اجرایی شود، چراکه نتیجه آن تعطیلی تولیدکنندگان خرد و متوسط، به خصوص در صنایع پایین دستی است.