بانک مرکزی باید بر جریان مبادلات ارزی کشور اشراف داشته باشد

سید محمدرضا موسوی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بر جریان مبادلات ارزی کشور اشراف داشته باشد، گفت: مواردی چون اختلاف نرخ رفع تعهد ارزی با نرخ بازار غیررسمی، استثنائات رفع تعهد ارزی، شیو‌ه‌های بازگشت ارزهای صادراتی، در نظر نگرفتن اقتضائات گروه‌های کالایی مختلف، صادرات ریالی و کیفیت ارزش‌گذاری گمرکی کالاها، از جمله چالش‌های وضعیت فعلی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.