رفع تعهد ارزی باید سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع تکمیلی را تشویق کند

افشین غلامعلی پور کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ در بخش‌های پایین دستی را نیاز مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: شیوه فعلی رفع تعهد ارزی هزینه سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در پایین دست خود را 20 درصد افزایش داده است که با سیاست‌های کلان کشور از جمله در برنامه هفتم همخوانی ندارد.