«بازگشت ارز» پیش‌نیاز تداوم صادرات/ شیوه «رفع تعهد ارزی» به تولید ضربه می زند

زین العابدین هاشمی دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر اینکه صادرکنندگان بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان تداوم روند تولید را ندارند، افزود: بحث اصلی بر سر شیوه رفع تعهد ارزی است که امروز زمینه‌ساز تعطیلی تولیدکنندگان خرد، خصوصا در حوزه کشاورزی شده است و باید تغییر کند.