رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد

سامان ملک پور کارشناس ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید پیرو برنامه جامع سیاست صنعتی کشور باشد، افزود: دولت به عنوان یک کل واحد، باید تعیین کند که قصد دارد از کدام بخش‌های تولیدی حمایت کند و سیاست‌های تخصیص ارز واردات و رفع تعهد ارزی را متناسب با آن تنظیم کند.