تعدد آیین‌نامه‌های اجرایی، نقطه ضعف اساسی رفع تعهد ارزی

احسان قمری کارشناس تجارت بین‌الملل، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی از صلاحیت لازم برای تصمیم گیری درخصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برخوردار نیست، گفت: تعدد آیین‌نامه‌های اجرایی و تغییر ناگهانی سیاست‌ها نشانه این عدم صلاحیت است و برای بهبود وضعیت باید دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت و وزارت نفت سهم بیشتری در تصمیم گیری داشته باشند.