واردات در ازای صادرات بهترین روش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است

رویا عاطفی منش رییس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، مهمترین چالش رفع تعهد ارزی را کاهش انگیزه صادرکنندگان دانست و افزود: برای رفع این مشکل باید به شیوه‌هایی مثل «واردات در ازای صادرات» روی بیاوریم که ضمن رفع نیازهای وارداتی کشور، انگیزه صادرکننده را نیز حفظ می‌کند.