قیمت تمام شده تولید، مبنای تعیین ارزش کالاهای صادراتی است

عبدالمجید دهقانیان سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، عدم شفافیت زنجیره ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی را چالش بزرگ تعیین ارزش گمرکی کالاها عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون، «ارزش صادراتی» باید معادل قیمت تمام شده درب کارخانه به اضافه قیمت نقل و انتقال تا مرز ایران باشد؛ گمرک نمی‌تواند از این قانون عدول کند و قیمت فروش کالاها در خارج از کشور را مبنا قرار دهد.