مهم‌ترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق سیاست تجاری و ارزی است

اسماعیل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی، عدم تطابق بین سیاست‌های تجاری و ارزی را چالش اصلی حوزه سیاستگذاری ارزی دانست و افزود: ممنوعیت‌های وارداتی که با شعار حمایت از تولید داخل ولی در اصل با هدف مدیریت تقاضای ارز وضع شده تا به امروز کارآمد نبوده است؛ چراکه کالاهای ممنوعه به صورت قاچاق وارد می‌شوند که هم منابع ارزی را مصرف می‌کنند، هم عملا با تعرفه ناچیز وارد می‌شوند و هم کیفیت مناسبی ندارند. بنابراین ضروری است با بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، از تعدد و تناقض قوانین و مقررات تجاری و ارزی کاسته شود.