شفاف نبودن شیوه‌های تامین ارز، چالش بزرگ فعالان اقتصادی

مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم شفافیت در شیوه‌های تامین ارز را چالشی بزرگ برای فعالان اقتصادی دانست و افزود: در کشور ما شیوه‌های تامین ارز تعریف شفافی ندارد، نقطه انتقال ریسک، هزینه و مسئولیت شفاف نیست و همه هزینه‌ها به فعال اقتصادی بار می‌شود و به همین دلیل بعضا تصمیمات اقتصادی در فضای خلأ گرفته می‌شود.