زیان مالیات بر ارزش افزوده ناوگان حمل و نقل بیش از منفعت آن است

مالیات بر ارزش افزوده کامیون‌های حمل بار، زمان بازگشت سرمایه را به میزان 2 سال افزایش خواهد داد. این مسئله با تشدید 2 مشکل ناوگان مازاد بر نیاز و فرسودگی ناوگان، بهره‌وری سوخت را کاهش داده است. تنها از محل فرسودگی ناوگان در این دو سال، 46 هزار لیتر گازوئیل بیش از حد نیاز مصرف می‌شود.