افزایش بهره وری در تولید برق وابسته به اجرای «قانون مانع زدایی»

نرخ سوخت نیروگاه‌ها با وجود مصرف 30 درصد از گاز طبیعی کشور در مقایسه با نرخ سوخت سایر مصارف تقریباً ناچیز است. به دلیل به صرفه نبودن افزایش راندمان نیروگاه‌ها از نظر اقتصادی با قیمت فعلی سوخت و برای جلوگیری از افزایش قابل توجه هزینه مردم، مقرر شده بود مطابق ماده 10 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، یارانه در کل زنجیره تولید تا مصرف برق، تدریجا حذف و به مصرف کننده نهایی منتقل گردد و متناسب با مصرف‌کنندگان مختلف ساماندهی شود. اما با گذشت نزدیک به یکسال از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن هنوز مصوب نشده است.