«مالیات کربن» ابزار جدید اروپا برای وضع محدودیت‌های تجاری

از سال 2026 میلادی کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا مشمول پرداخت عوارضی تحت عنوان «مالیات کربن» می‌شوند که با هدف کمک به توسعه فناوری‌های سبز و تجدیدپذیر در دستورکار قرار گرفته است. کالاهای وارداتی از کشورهایی که قوانین «کربن‌زدایی» مشابه اتحادیه اروپا را اجرایی کنند، از پرداخت این مالیات معاف می‌شوند اما با وجود این بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، چین، هند و برزیل، از وضع این محدودیت تجاری انتقاد کرده‌اند.