چرا ارزش ماکارونی صادراتی ایران پایین تر از میانگین جهانی است؟

ایران جزو 8 کشور با بیشترین حجم صادرات ماکارونی است، با این حال ارزآوری این محصول برای کشور بسیار پایین است. در شرایطی که میانگین قیمت ماکارونی صادراتی در بازارهای جهانی 1.5 دلار بر کیلوگرم است، ارزش صادراتی این محصول برای ایران کمی بالاتر از 0.3 دلار است. تمرکز واردات گندم در یک شرکت دولتی و نظام یارانه‌ای نامتناسب، به عنوان عوامل این آسیب شناخته می‌شود.