قابلیت پایاپای‌سازی ۵۷ میلیارد دلار از تجارت کشورهای عضو ACU

با وجود ظرفیت پایاپای‌سازی بیش از 57 میلیارد دلار (67 درصد کل مبادلات) از مبادلات تجاری کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی، بررسی عملکرد این اتحادیه نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته به‌طور متوسط تنها 1 تا 1.5 میلیارد دلار از مبادلات کشورها در این بستر پایاپای شده است. اتاق‌های پایاپای‌ ضمن توسعه نظام پرداخت رسمی کشور موجب حداقل شدن مشکل رفع تعهد ارزی صادرات یا تأخیر در تخصیص ارز واردات می‌شود.