غیاب ارزهای ملی در سازوکار تسویه و پایاپای‌سازی وجوه ACU

اتحادیه پایاپای‌ آسیایی (ACU) با اهدافی از جمله ترویج استفاده از ارزهای ملی در مراودات مالی و بانکی بین اعضاء تأسیس شد اما عملیات حسابداری پایاپای‌سازی و تسویه وجوه در این اتحادیه با استفاده از سه ارز خارجی دلار، یورو و ین انجام می‌شود. لذا ضرورت دارد کشورهایی مانند ایران و هند که خواهان استفاده از ارزهای ملی در مراودات بانکی خود با کشورهای دیگر هستند، در نشست‌های آتی ACU زمینه تغییر اساسنامه این اتحادیه در راستای استفاده از ارزهای ملی با الگوی حسابداری ارز ثالث را فراهم کنند.